بازدید از مجموعه دبیرستان مقطع ۱ و ۲ Hobsonville Point در شهر آکلند نیوزلند

بازدید از دبستان Hobsonville Pointشهر آکلند نیوزلند

بازدید از کارگاه تخصصی هوشمند سازی Mind Lab

بازدید از دانشگاه OTAGO HOUSE در شهر آکلند

بازدید روز چهارم (استراليا )

بازدید روز چهارم 93/09/29 بازديد از مركز آموزش...

بازید روز دوم (استراليا )

بازید روز دوم 93/09/26 دومين روز بازديد از مدار...

بازدید روز اول (استراليا )

 بازدید روز اول 93/09/25 اولين روز حضور در...

بازید روز هفتم (چین)

بازید روز هفتم 93/09/22 كشور چين گسترده ترين سي...