اشكان سلطاني (عضو هيئت مديره موسسه پيشتازان)

نام و نام خانوادگی : اشكان سلطاني
میزان تحصیلات : مهندسي کامپيوتر نرم افزار
متولد: تهران ١٣٤٩
مسئولیت: عضو هيئت مديره موسسه پيشتازان

حضرت مولا علي (ع ) حديثي دارد كه ميفرمايند: علمي كه در عمل جلوه كند بهترين دانش هاست. اينكه در يك خانواده با پيشينه فرهنگي متولد شوي كافيست كه در هر زمينه اي كه تحصيل كرده باشي آخرسر گذرتان به مدرسه و تدريس و تخته و نيمكت مي افته. اكنون به واسطه سلطه رايانه به همه سطوح شغلي خوشحالم كه ميتوانم همراه برادر و خواهرم ادامه دهنده راه گذشتگانمان باشيم آنهم از نوع مدرن و تكنولوژيكي اش.
برايم باعث افتخار است كه از سال ١٣٧٢ پا در عرصه آموزش گذاشتم و الان بعد از گذشت بيست سال از شروع فعاليتم، در كسوت عضوی از موسسه پيشتازان بعنوان يك امانتدار، ميراث ارزشمند فارغ التحصيلان مقطع ابتدايي باشم و آنها را براي پايه‌هاي هفتم، هشتم و نهم بعنوان نوجوانان نسل سايبر آماده رويارويي با مسائل و معضلات هزاره سوم نماييم تا آنان بعنوان افرادي متعهد مسئوليت تصميمات و كارهاي خود را قبول كرده و در هر لحظه بعنوان كارآفريناني مصمم چرخه علم و دانش و اقتصاد را در بسترى ايمن و سالم بحركت درآورند.

انشالله