بازدید روز اول (استراليا )

 بازدید روز اول 93/09/25

اولين روز حضور در سيدني با بازديد از مدرسه راهنمايي و دبيرستان St Ives آغاز گرديد. برنامه اي كه از يك ماه قبل دوستانم در سيدني تدارك بازيد از اين مدرسه را برايم ديده بودند.ساعت ٩ قرار بود خدمت مدير محترم مجتمع آقاي watson برسم ، فرد موجه و موقر با تحصيلات دكتراي علوم انساني كه با ظاهري آراسته بخوبي انتظار ديدار من را داشت.البته ايشان از مجموعه پيشتازان بطور نسبي اطلاع داشت و شاهد فعاليتهاي ما دورادور بودند و من هم بدليل اينكه قرار بود خدمت ايشان برسم تا حدي از  سابقه كار و فعاليت ايشان آگاهي داشتم. دفتر كارشان بسيار معمولي و با زيربناي حدوداً ١٥ مترمربع اما بخوبي ابزار لازم و مناسب مار را در اختيارش قرار مي داد.
بعد از احوالپرسي مقدماتي ، مستقيم رفتم سراصل مطلب و اينكه سيستم آموزش در استراليا را برايم تشريح كنند.آنچه از گفته هايش مشخص بود قوانين آموزش و پرورش در استراليا بصورت فدرال دولتي مديريت مي شد و هراستاني به شيوه خودش سيستم آموزش را تبيين و اجرا مي نمود. سيدني در ايالت نيوساوت ولز ( اختصاراً خودشان NSW) را خيلي استقاده مي كنند و قوانينش مختص خودش بود و شايد اين تمركز زدايي كه من در بسياري از كشورهاي پيشرفته چون آلمان و انگليس ديدم باعث تقويت دولت و دادن اختيار به هر ايالت و ايجاد رقابت و پيشرفت در اينگونه جوامع مي باشد.
از آنجا كه علاقه زيادي به ساختار مدارس خصوصي ( بقول خودشان private school) در اينجا داشتم اينطور مشخص شد كه دو مركز رسمب و دولتي در استراليا برروي آموزش دروس رسمي تا مقطع ديپلم نظارت دارند.
١- ACARA
٢- BOSTES
مسووليت هاي acara عبارت بود از:

* تهيه و تدوين محتواي آموزشي و درسي بچه ها از مقطع مهد كودك تا سال ١٢

* ارزيابي برنامه هاي آموزشي تدوين شده در استراليا از لحاظ سطح يادگيري دانش آموزان

* جمع آوري و اندازه گيري، تجزيه و تحليل و ارزيابي منابع تحقيقاتي و در نهايت گزارش دهي به مقامات بالا

* و در نهايت سنجش و اندازه گيري ميزان تاثير و موثر بودن آموزشها در جامعه

ACARA سرواژه کلماتAustralian Curriculum ، Assesment And Reporting Authorityو همانطور که از نامش مشخص است مسوولیت تدوین اجرا و ارزیابی محتوای درسی می باشد . سیستم آموزش و پرورش کشور استرالیا را عهده دار می باشد. اما BOSTES که سرواژه کلمات Board of Studies Teaching & Educational Stadards می باشد ، در اصل سازمانی می باشد که وظیفه ارزیابی یک نفر موسس ، مدیر و آموزش معلمان را در سیستم آموزش و پرورش استرالیا را عهده دار می باشد . از طرفی وظیفه صدور مجوزها و نیز صدور کارنامه و پایان نامه و هرگونه Certificate  آموزشی برعهده این نهاد می باشد و بسیار هم   سخت گیرانه و اصولی عمل می کند. آقای Watson برایم توضیح دادند که آموزش دروس رسمی مدارس در نیوساوت ولز به دو سطح کلا تقسیم می گردد .
مقطع ابتدایی Primary و مقطع ثانوی Secondary
مقطع ابتدایی از مهدکودک ( ٣سالگی ) تا سال ششم ( ١١ سالگی) را شامل می شود و مقطع ثانوی از سال هفتم ( ١٢ سالگی ) تا سال ١٢١٨ سالگی ) را تحت پوشش قرار می دهد. دانش آموزان در سال تحصیلی ١١ و ١٢ دو رویکرد در مقابلشان قرار می گیرد یا آن ها به سمت آموزش های فنی و حرفه ای متمایل می شوند که بهترین سازمان فنی و حرفه ای دنیا به نام TAFE در این کشور مسوولیت را عهده دار است و یا این که در پایان سال دهم دانش آموزان در آزمون سال ١١ و ١٢ را به جدیت پشت سر می گذارند تا در دوره های دانشگاهی شرکت نمایند.
ايشان در خاتمه ضمن ابراز اميدواري براي مجموعه پيشتازان از همكاري مدرسه خود با مقطع متوسطه دوره اول بسياراستقبال نمودند و زمينه همكاري را بسيار مناسب دانستنه وضمن معرفي من به مسوول روابط عمومي اجازه بازديد از بخش هاي مختلف مدرسه را صادر نمودند.

اين مدرسه بابيش از ٩٠٠ دانش آموز باقدمتي بيش از ٥٠ سال از پايه هفتم تا پايه دوازدهم را تحت پوشش قرار مي دهد.