ویژگی های یک مدرسه خوب - پیشتازان

همانطور که میدانید بچه های ما در محیط مدرسه رشد پیدا می کنند و در انجا تعلیم و تربیت می آموزند بنابراین محیطی که فرزندان ما در آن هستند باید دارای خصوصیاتی باشد که در جهت پرورش فرزندان ما به درستی موثر و مفید واقع شود

یک مدرسه خوب باید دارای معلمین خوش اخلاق توانا و با سواد و اگاه از سنین دانش آموزان و نحوه برخورد با آنها در شرایط مختلف باشد 

هم چنین باید امکانات سرمایشی گرمایشی رفاهی مانند میز صندلی تخته و  . . . را دارا باشد تا دانش آموزان در کمال اسایش و ارامش صرفا در جهت تعلیم و تربیت باشند و دچار حاشیه نشوند

دیگر آنکه یک مدرسه خوب باید از لحاظ رفتاری نسب به دانش آموزان انعطاف پذیر باشد و دانش آموزان در آن محیط احساس صمیمت کنند نه انکه مدرسه به محیطی کاملا خسته کننده یا بسیار وحشتناک برای دانش آموزان ترسیم شود

 

برای اطلاعات بیشتر مارا همراهی کنید