سال 1394- دولت و ملت، همدلی و همزبانی

روز سه شنبه 94/06/10 پیشتازان مدارس هوشمند میزبان معاونین، مشاورین و مسئولین وزارتخانه و اداره کل آموزش و پرورش تهران بزرگ بود. در این نشست سه ساعته که با حضور هیئت مدیره به میزبانی مدرسه پیشتازان کامپیوتر ایران شعبه تهرانپارس برگزار گردید آقایان:
 

علی زرافشان معاونت محترم متوسطه وزارت آموزش و پرورش
نشاسته ریز مشاور محترم وزیر و عضو هیئت مدیره صنایع آموزشی
اسفندیار چهاربند مدیرکل شهر تهران
طلایی معاون سازمان پژوهش و دفتر تالیف کتب درسی
حسینی معاونت محترم متوسطه شهر تهران
حجت الاسلام حسین زاده ریاست محترم کانون قرآنی کشور
حبیبی ریاست محترم منطقه 4
ناصری ریاست محترم ابتدایی منطقه 4
دکتر سعادت مدیرعامل مجتمع فنی تهران

حضور پررنگ داشتند.
ابتدا آقای مهندس معصومی ریاست هیئت مدیره ضمن خوشامدگویی به حاضرین هدف از این نشست را تحکیم شعار سال رهبری ، همدلی همزبانی دولت و ملت عنوان کردند و از آقای مهندس پیمان سلطانی مدیرعامل پیشتازان دعوت به حضور در جایگاه سخرانی نمودند.
مهندس سلطانی با اشاره به چشم انداز و ماموریت موسسه خود یادآوری نمود که رسالت اصلی پیشتازان ارائه الگوهای اصیل و نوین در سیستم نظام آموزش و پرورش می باشد تا کودکان هزاره سوم با هویت ایرانی اسلامی، متخصص و متعهد بار آمده و در آینده عهده دار امور مختلف بخشهایی از کشور باشند و شهروندان آینده افرادی مسئولیت پذیر و ماهر به بازار کار و زندگی تحویل داده شوند.
ایشان به رسم هرساله به رونمایی از جدیدترین متد وشیوه آموزشی در مدرسه پیشتازان پرداختند و با رونمایی از قلمها و کتابهای هوشمند نوید انقلابی عظیم و شگرف را برای حاضرین به نمایش گذاشتند.
در ادامه ایشان با بیان ضرورتهای اجرایی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و با اشاره به رسالت هر ایرانی در اعمال راهکارهای اجرایی سند چشم انداز 1404متذکر گردیدند که در صورت حمایت از بخش خصوصی سرعت اجرا و کار شتاب بیشتری می گردد و تکمیل و پر کردن خلاء های مختلف تربیتی و آموزشی در این عصر دغدغه بخش دولتی می باشد که می تواند با تکیه بر نهادهای متعهد خصوصی که آزمون خود را پس داده اند غنی و سرعت بیشتری پیدا کند.
ایشان در خاتمه از جناب آقای اسفندیار چهاربند مدیرکل محترم آموزش و پرورش شهر تهران درخواست نمودند که برای ایراد سخنرانی به جایگاه تشریف آورند.
آقای چهاربند با بیان تشریح جایگاه فعلی آموزش و پرروش و معضلات پیشرو، یکی از کلیدی ترین راهکارهای خروج از بن بست فعلی را نوآوری و متعهد بودن مدیر، کارد اجرایی و آموزگاران در پیاده سازی نگاه های نوین در سیستم تعلیم و تربیت نام برده و فرمودند خوشبختانه پیشتازان در این حوزه خوب عمل کرده و نباید به این حد قانع شود و نگاه پیشگامانی می بایست همواره دنبال شود.
در انتهای جلسه جناب آقای چهاربند با قول صدور یک مجوز نهایی حقوقی به منظور توسعه مدارس پیشتازان در 24 منطقه تهران از مسوولین این مدرسه درخواست نمود تا گزارش خود را مبنی بر توسعه به دفتر ایشان ارجاع دهند تا مقدمات امر توسعه در تهران فراهم شود.