سال 1393-اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی

در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی ، همت بلند همکاران پیشتازانی ما به موفقیتی چشمگیر در حوزه آموزش کشور مبدل گشت و آن هم استفاده از کیف الکترونیک با محتوای کاملاً ایرانی (که با فعالیت شبانه روزی توسط متخصصان و کارشناسان مجموعۀ پیشتازان آماده شده بود) در بین شعب توزیع گردید.

 

همچنین در حوزه فرهنگی انتصاب آقای مهندس پیمان سلطانی بعنوان مشاور در مجمع تشخیص مصلحت نظام به جهت فرهنگ سازی تحویل سند چشم انداز 1404 در حوزه آموزش از جمله رویکردهای این موسسه بود.