بازید روز هفتم (چین)

بازید روز هفتم 93/09/22

كشور چين گسترده ترين سيستم آموزش در دنيا را دارد ، بطوريكه در ژوئن سال ٢٠١٤ غريب به یقین نه ميليون و چهارصدهزار دانش آموز در آزمون ورودي دانشگاهها (كنكور بنام Gao Kao  ) شركت نمودند.
دولت چين ٤٪ درآمد ناخالص ملي خود را به اين امر اختصاص ميدهد.درسال ١٩٨٦ دولت خلق چين قانوني را مصوب كرد كه نه سال آموزش ابتدايي و راهنمايي را اجباري كرد و امسال اعلام نموده كه ٩٩/٦٪ از مردم اين سرزمين به اين سطح از سواد نائل گرديده اند. به بهانه اين موضوع سري به كتابفروشي هاي شهر شنزن زديم و به محله national theater رفتيم اما پي بردیم كه سيستم كتابفروشي ها در چين مشابه خيابان انقلاب روبروي دانشگاه تهران نميباشد و این کشور دارای مراکز خرید چندین طبقه می باشد که کلیه لوازم آموزشی و کمک آموزشی به صورت یکجا در اختیار خریدار قرار می گیرد تا او را از سردرگمی و گیجی برهاند .

كشوري كه بخواهد راه استقلال و خودكفايي را طی كند ميبايست اين اصول را از كودكي به فرزندانش بياموزد بخشي از اين آموزشها از طريق خانه و مدرسه حاصل ميگردد و بخشي اعظم آن توسط خود فرد مهمترين عامل در كشورهاي پيشرفته و درحال توسعه سرمايه گذاري برروي كودكان ميباشد كه اين مورد بخوبي در اين كشور احساس ميشد گويي نمايشگاه كتاب هميشه در اين كشور دایر است و كودكان از اين فرصت بخوبي بهره برداري مينمودند

بازار كيف و لوازم التحرير کاملاً داغ بود و نياز مردم در اين حوزه به خوبی احساس ميشد.