بازید روز ششم (چین)

بازید روز ششم 93/09/21
 
بدون شك اگر در چين دنبال هوشمند سازي مدارس باشيم نوك پيكان به سمت مجموعه دوشانلانگ نشانه میرود براي بازديد از اين كارخانه معظم و باتجريه مجبور شديم ساعت 6:30 صبح جمعه ٩٣/٠٩/٢١از هتل به سمت ترمينال اتوبوس راني بريم و با اتوبوس به سمت شهر جونگ شاوان حركت كنيم، تقريبا سه ساعت تو راه بوديم و تا برسيم به كارخانه ساعت ١١:٤٥ بود و به گرمي مورد استقبال خانم phyllis مدير فروش و خانمjill     دستيار ايشان قرار گرفتيم و اين دوستان ما را به صرف ناهار دعوت نمودند. پس از صرف ناهار فرصت خوبي حاصل شد كه به تشريح قابليتها و توانايي هاي سازمان صنايع و موسسه پيشتازان بپردازيم و اهداف عاليه و چشم اندازمان را برايشان تشريح كنيم.

اين كمپاني از سال ١٩٩٩ تاسيس وصرفا درحوزه آموزش محصولات خود را توليد كرده و تنها هدف آنها لذت بخش نمودن فرآيند يادگيري بوده و در حال حاضر بيش از هزار نفر پرسنل در اين سازمان در حوزه هاي مختلف مشغول به فعاليت ميباشند و براي من حوزه برنامه نويسي اين كارخانه بيش از قسمتهاي ديگر جاذبه داشت تيمهاي مهندسی و برنامه نويسی جوان ( خلاق و مبتكر) هسته اصلي فكر افزار اين مجموعه محسوب ميگرديد گرچه اجازه عكسبرداري از همه بخشها به ما داده شد اما فقط دربخش توليد محتوا و كدينگ اين اجازه را نيافتيم در ادامه از محصولات توليدي اين كارخانه در show Room مربوطه حضور يافتيم و ازانواع محصولات عكسبرداري نموديم الان ديگه برايم بوضوح آشكار است كه چرا كشور چين توانسته به اين سطح از موفقيت نائل شود. آنها به نيروي فكر و جسم خودشان ايمان دارند و مطمئنند حتي اگر باسرعت حلزون هم حركت كنند اما بخوبي از عهده كاري كه تقبل ميكنند بر مى آيند.
بازديد از بخش توليد سخت افزارهاي شركت با همه كارخانه هاي قبلي متفاوت بود نظم و ترتيب همراه با دقت و سرعت در انجام كار واقعا مثال زدني بود .
 
در ادامه پس از اطلاع از تواناييهاي يكديگر طرفين  متقاعد به عقد تفاهم نامه مشترك گرديدند و قرار شد مدير عامل و كارشناسان مسئول حوزه بازرگاني جهت  شناسايي پتانسيلهاي موجود در كشور، به ايران سفري داشته باشند و پس از امضاي تفاهم نامه توسط مديران عامل طرفين  اين معاهده تجاري به عقد تفاهم نامه تجاري سفارت چين و سفارت ايران در هر دو كشور منجر گردد .
پيشتازان اين رسالت را بيش از پيش بر دوش خود احساس مينمايد كه كار ارتقا سطح علمي و فرهنگي كشورمان ايران هرگز انتها نداشته و تمايل دارد تا به اندازه خود نقشی ولو ناچيز در اين حوزه  ایفا نمايد.