بازدید روز پنجم (چین)

بازدید روز پنجم 93/09/21

 

بازديد روز پنجم بسيار متفاوت و جالبتر از نشست هاي قبلي بود. نشست و جلسه با مديران ارشد كمپاني مامبا كه در اصل متشكل از هفت كمپاني معظم درقالب بك هولدينگ بود برايمان بسيار با اهميت بود.كمپاني كه شريك تجاري ما در چين آقاي زارعي از قبل تدارك آنرا ديده بود و با حساسيت خاصي درمورد اين عزيزان برايمان صحبت نموده بودند. مديران اين شركت تا كنون دوبار به ايران سفر كرده بودند و بدنبال فعاليتي بخصوص در ايران بودند. گرچه كار مذاكره نسبتاً دشوار بود اما شنيدن توانايي هاي پيشتازان بعنوان پيش قراول مدارس آينده در كشور و نيز قابليت هاي سازمان صنايع  آموزشي دوساعت جلسه را به درازا كشاند و جالبي طرح  مدارس هوشمند براي اين عزيزان  منجر به صرف ناهار در رستوران niahi گرديد.

فضايي صميمي و دوستانه همراه Niahi chinese cusin با غذاي چيني كه همه موارد طبخ شده با سنت غذاي كشور ما متفاوت بود و عمده ترين تفاوت آن طبخ ناهار سرميز غذا جلوي خود مشتري بود. ميزغذا نيز دوار بود تا همه ميهمانان فرصت خوردن همه مواد خوراكي را به تناسب داشته باشند. بايد اعتراف كنم كه بدست گرفتن chop stick ياًهمان قاشق و چنگال مخصوص چيني اولش باعث شد از فرصت غذا خوردن به خوبي استفاده نكنيم اما آقاي sun (سان) مديرعامل مجموعه با حوصله اين مهارت را به ما آموخت و نگذاشت حقي از ما تضييع شود.

این کمپانی در طبقه بیست و هشتم ساختمانی معظم واقع شده بود که پس از بازگشت از ناهار بیشتر متوجه عظمت کارهای زیرساختی این ملت با اراده شدم .

یکی از کمپانی های وابسته به این هولدینگ شرکت معظم RTM بود که در حوزه IT فعالیت داشت و به ساخت گوشی های موبایل ، تبلت و ساعت های هوشمند مشغول میباشند . بازدید و جلسه با گروه IT این سازمان بسیار برایمان عالی بود که توان تبدیل ایده ها و نظریات را به معادل فیزیکی و ارزی داشتند .

ط÷